Словно маленький цветок среди праздной суеты
Расцветает «Василек», наши воплотив мечты.
В ногу с временем идет. Цель его – всегда вперед.
Пробиваясь сквозь бурьян, он растет не по годам.

» » » Права и обязанности членов СТ Василек
Права и обязанности членов СТ Василек

Права и обязанности членов СТ ВасилекIII. Членство у садівничому товаристві, права та обов'язки членів товариства.

 1. Членами  садівничого товариства може бути  фізична особа, яка досягла повної цивільної дієздатності, та яка має бажання та можливість брати участь у його діяльності, здійсненні мети та задач товариства. Вступ до товариства здійснюється на підставі письмової заяви.

2. Особа, яка подала заяву про вступ до товариства, повинна сплатити вступний внесок  у порядку та розмірах , визначених загальними зборами товариства ( зборами уповноважених). Рішення щодо вступу особи до товариства приймається загальними зборами товариства ( зборами уповноважених).

3. Товариство зо бов’язано вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство ( членська книжка). В окремих випадках вибуття із садівничого товариства члена товариства через стан свого здоров'я та іншим поважним причинам, що перешкоджають виконанню вимог Статуту товариства, один із членів його родини має привілеєве  право до вступу у члени товариства, якщо він разом з ним користався садовою ділянкою і брав участь у її освоєнні.

4. У випадку смерті члену садівничого товариства привілеєве право до вступу до товариства має один  із падкоємців померлого, який повинен у 6-місячний термін з дня смерті члена садівничого товариства звернутися з письмовою заявою , у якій повинен повідомити товариство про смерть члена товариства  та  додати свідоцтво про смерть ,  а після  закінчення  6-місячного строку для прийняття спадщини подати до правління  товариства    письмову заяву з проханням щодо вступу в члени товариства замість померлого  та свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом. 

5. Будь-які  суперечки між садівничим товариством та його членами, суперечки спадкоємців про захист порушеного права щодо вступу до товариства, та всі питання, які виникли  що до діяльності товариства, або користування земельними ділянками, та всі питання, які не передбачені  дійсним Статутом вирішуються  згідно до вимог чинного законодавства. 

6. До товариства, незалежно від його відомчої приналежності, мають право вступити особи згідно до клопотань виконавчих комітетів міських, селищних або районних Рад народних депутатів у межах до 20 відсотків від кількості членів садівничого товариства, із числа   -  учасників Великої Вітчизняної війни  та інших бойових дій, що проходили службу у військових частинах, штабах та установах, що входили до складу діючої армії,  партизани, а також ветеранів Збройних Сил України - непрацюючих пенсіонерів з числа осіб офіцерського складу, що бездоганно прослужили на військовій службі не менше 25 календарних  років,  та звільнені з дійсної військової служби за віком, хворобою,  або  скороченню штату. 

7. Громадяни, що увійшли до списку осіб, які вступають до садівничого товариства, яке організується, визнаються за членів даного товариства з дня реєстрації його Статуту.  В члени садівничого товариства громадяни приймаються  згідно до рішення загальних зборів /зборів уповноважених/ членів товариства. 

8. Правління садівничого товариства видає кожному члену товариства протягом одного місяця з дня прийому,  членську книжку, у яку вносяться дані про розмір наданої йому земельної ділянки, та відомості  щодо розміру вступних, членських, цільових внесків, та  ін. 

9. Член садівничого товариства має право: 

а) приймати участь в господарській діяльності товариства, а також в управлінні товариства, право голосу на його загальних зборах, право обирати та бути обраним в органи управління та ревізійну комісію товариства, брати участь в обговоренні питань, розглянутих на загальних зборах /зборах уповноважених/ членів товариства і засіданнях правління товариства, в тому числі пов'язаних з його діяльністю, а також вносити пропозиції щодо поліпшення роботи товариства; 

б) брати участь в обговоренні питань, розглянутих на загальних зборах /зборах уповноважених/ членів товариства і засіданнях правління товариства, в тому числі пов'язаних з його діяльністю, а також вносити пропозиції щодо поліпшення роботи товариства; 

в) отримувати  рекомендації товариства для придбання у приватну власність земельні ділянки; 

г) здійснювати будівництво  садового будиночка та інших споруд з дотриманням  вимог чинного законодавства; 

д) утримувати на виділеній йому садовій ділянці птицю у вольєрах, кроликів та нутрій в клітках, бджіл у вуликах при обов'язковому дотриманні санітарних норм та ветеринарних правил , без зазначення шкоди нормальному відпочинку на сусідніх садових ділянках. Утримання на ділянці свиней та великої рогатої худоби заборонено; 

е) використовувати на свій розсуд вироблену на виділеній йому земельній ділянці сільськогосподарську продукцію; 

ж) добровільно відмовитися від членства у товаристві згідно до  письмової заяви, та укладати  угоди цивільно-правового характеру щодо земельної ділянки належної йому , які передбачені діючим законодавством; 

з) звертатися до органів управління та органів контролю зі скаргами та пропозиціями, одержувати письмові відповіді; 

та здійснювати інші права, що передбачені Статутом товариства та діючим законодавством.  

10. За членом садівничого товариства зберігається право користування виділеною йому садовою ділянкою у випадку його відсутності у зв'язку з напрямком на роботу за кордон, при виїзді на роботу в райони Крайньої Півночі  та у прирівняні до них місцевості , та  в інших випадках тимчасової відсутності, коли у встановленому порядку бронюється і зберігається за відсутнім житлове приміщення. При цьому він повинен надати до правління товариства письмову заяву, в якій рекомендує  іншу особу, яка на період його відсутності ,  з дозволу правління товариства , буде користуватися вищевказаною садовою ділянкою,  вчасно сплачувати членські і цільові внески та виконувати вимоги Статуту товариства та правил  внутрішнього розпорядку товариства. Особа, яка рекомендована товариству  відсутнім членом товариства ,  повинна  надати до правління товариства  на  це  свою письмову згоду. 

11. Оскільки членські правовідносини в садівничому товаристві безпосередньо пов’язані з земельними правовідносинами, член садівничого товариства  зобов'язаний: 

а) виконувати вимоги земельного законодавства , Статуту товариства, правил внутрішнього  розпорядку  товариства, рішення районної, міської Ради народних депутатів і його виконавчого комітету, загальних зборів /збори уповноважених/  товариства , ревізійної комісії  товариства та  правління товариства; 

б) зробити протягом одного року необхідні посадки на виділеній йому земельній ділянці, раціонально і високоефективно використовувати її для вирощування фруктів, ягід, овочів  та  іншої сільськогосподарської продукції; 

в) безпосередньо , або за допомогою інших членів своєї родини брати участь в роботах, виконання яких прийнято згідно до рішення загальних зборів /зборів уповноважених/ членів  товариства чи за рішенням правління товариства; 

г) виконувати агротехнічні заходи щодо обробці землі, закладці саду і по догляду за насадженнями, робити посадку високорослих дерев /яблунь, груш і ін./ на відстані не менш 3 м, середньорослих /вишень, слив й ін./ - 2 м і чагарники - не менш 1 м від границь садової ділянки, вчасно проводити заходи щодо боротьби з бур'янами, шкідниками  та хворобами рослин; 

д) охайно утримувати  свої садові ділянки та будівлі, що знаходяться на ній, дороги та кювети, що прилягають до неї, охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів,здійснювати організацію виробництва сільськогосподарської продукції на підставі безвідходних технологій, дотримуватися санітарних  та протипожежних правил; 

е) вчасно сплачувати вступний, членські і цільові внески в розмірах і в терміни, які встановлені зборами /зборами уповноважених/ членів товариства; 

ж) дбайливо відноситися до суспільного майна товариства; 

з) дотримуватися правил внутрішнього розпорядку садівничого товариства, не допускати здійснення  противоправних дій, що порушують нормальні умови для відпочинку на садових ділянках, та порушують права  та інтереси членів товариства , не порушувати суспільний порядок; 

і)   виконувати  усі свої обов’язки та  зобов’язання перед товариством; 

й)   дотримуватися вимог земельного законодавства, а саме: 

 • використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням:
 • додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
 • своєчасно сплачувати земельний податок;
 • не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
 • підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
 • дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
 • зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;
 • вибирати такі способи використання земельної ділянки, при яких власникам або землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо), не допускати неприпустимого впливу;
 •  співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю та використання земельних ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарської продукції та охорони земель ( раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо);
 • дотримуватися правил протипожежної безпеки,  дотримуватися санітарних , екологічних  та єпідеміологічних норм та ін. 
 •  Та інші обов'язки, що випливають зі Статуту товариства та норм діючого законодавства. 

12. Член садівничого товариства може бути виключений із садівничого товариства у випадках: 

а) зведення  садового будиночка та інших споруд на садовій ділянці з порушенням вимог чинного законодавства, або  істотного порушення від державно-будівельних норм, протипожежних, санітарних , та інших норм , передбачених законодавством України; 

б) використання в будівництві незаконно придбаних будівельних матеріалів і незаконного використання робочої сили, транспорту і механізмів; 

в)  самовільного захоплення земель; 

г)  неосвоєння виділеної йому земельної ділянки протягом одного року для вирощування сільськогосподарської продукції; 

д) несплати встановлених загальними зборами /зборами уповноважених/ членів товариства вступного, членських і цільових внесків протягом двох років; 

е)  самовільної передачі іншим особам цілком чи частково виділеної йому земельної ділянки  та споруд на ній з метою використання земельної ділянки не по її цільовому призначенню; 

ж)  систематичного невиконання агротехнічних заходів, чи відмовлення та відхилення від участі в загальних роботах садівничого товариства, систематичного ( два  разу та більш) порушення правил внутрішнього розпорядку товариства, якщо за зазначені порушення до нього приймалися заходи суспільного впливу (зауваження, догана, сувора догана) , але у представлений товариством  термін ці порушення не були  усунені; 

з)  використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

і)  використання земельної ділянки  способами, які суперечать екологічним вимогам; 

к)  у разі  систематичного ( два і більш рази) істотного порушення правил внутрішнього розпорядку, Статуту товариства, та земельного законодавства; 

л)  не усунення допущених порушень в терміни, встановлені товариством, або вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів; 

м)  виявлення обставин, що виключають можливість бути членом даного садівничого товариства, та які були невідомі товариству на час прийняття  рішення  щодо вступу до членів товариства та в інших випадках, передбачених діючим законодавством; 

н)  систематичного ( два і більше рази) невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків , або перешкоджання своїми діями досягнення мети товариства, або  вчинення дій, які суперечать напрямкам діяльності товариства , ускладняють чи роблять неможливим  нормальне існування та функціонування  товариства;

к)  у разі порушення  або невиконання обов’язків члену товариства, покладених на нього товариством.

Рішення  про виключення із членів товариства  може бути оскаржено особою  у судовому порядку відповідно  до вимог чинного законодавства. 

Питання щодо виключення із членів товариства осіб, які у встановленому законом порядку отримали у власність земельну ділянку, вирішується товариством  у порядку, встановленому діючим законодавством. 

13. Припинення членства у товаристві припиняється  також у разі  добровільного виходу з нього, смерті члена товариства, та також у разі ліквідації та припинення діяльності товариства.

Особі, яка добровільно або примусово  припинила своє членство у товаристві , не повертаються вступний, членські та цільові внески, внески, внесені на утримання робітників та службовців товариства, на культурні заходи, а також внески на ремонт суспільних господарських будівель і споруджень, і платежі за користування водою, електроенергією  та автотранспортом. 

Особа, яка була прийнята в члени садівничого товариства замість вибулого  /виключеного/ із членів товариства, зобов'язана внести товариству вступний внесок. Прийняті в члени садівничого товариства замість вибулого члена товариства спадкоємці,  члени родини, розлучений чоловік /дружина/ від сплати вступного внеску звільняються. 

14. Відшкодування матеріальних збитків за будівництво  будівель та споруд, зведених на виділеній члену садівничого товариства ділянці, у випадку його вибуття /виключення/ із членів товариства провадиться на вимогу вибулого /виключеного/ члена садівничого товариства   згідно  до вимог чинного законодавства, з урахуванням цін , існуючих у діючій  місцевості на час відшкодування та зносу цих будівель. Для чого , зазначена особа повинна у місячний термін з дня вибуття /виключення/ подати до правління товариства письмову заяву з проханням відшкодувати йому матеріальні збитки   згідно до висновку фахівця про вартість  зазначеної будівлі   або  інших   споруд .

Вартість зазначених будівель та споруд визначається фахівцями у цій галузі або оцінювальними комісіями, утвореними правлінням садівничого товариства . На прохання вибулого /виключеного/ члена садівничого товариства або на розсуд товариства до складу комісії можуть бути запрошені представники інших організацій або фахівці у галузі  оцінки  нерухомості. У разі виникнення суперечок між товариством та вибулим членом товариства з  приводу питання  відшкодування матеріальних збитків , дана суперечка вирішується згідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Рейтинг:
(голосов: 5)
автор - Yuliana  ::   просмотров -   ::   комметариев - 0  ::  Нашли ошибку?
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Cоловей
Объявления:
Мини база отдыха «Дача» расположена в живописном, тихом месте Чугуевского района возле хутора «Соцзмагання» на территории СТ «Василек», в 3-х километрах от пгт. Новая Покровка, 21 км от поста ГАИ в направлении г. Чугуев. Предлагаются домики для отдыха. Номера 1,2,3,4- местные от 80грн. в сутки с человека. Удобства и душ с горячей водой на улице. Возможно трех разовое питание. На территории беседки, мангалы, бассейн, волейбольная площадка. Есть возможность для проведения банкетов, праздников на природе. В 500м есть водоем с песчаным пляжем и бесплатной рыбалкой, сосновый лес 1 км. 099-5655527, 7589-007
Смотреть подробнее
Погода на Васильке:
Голосование:
Нравиться ли Вам СТ "Василек"


Показать все опросы

Календарь
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Счетчики